UltraViewer  – برنامه کنترل کامپیوتر از راه دور
جهت دانلود بر روی تصویر زیر کلیک کنیدAnyDesk  – برنامه کنترل کامپیوتر از راه دور
جهت دانلود بر روی تصویر زیر کلیک کنید 


Thursday, June 1, 2017« برگشت